giáo án toán sắp xếp theo qui tắc

Thứ bảy - 20/01/2018 09:24

GIÁO ÁN

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Tên đề tài: Sắp xếp theo quy tắc của  3 loại đối tượng

                               Chủ đề : Trường tiểu học

                               Đối tượng: 5 - 6 tuổi.          

                              Thời gian: 30 - 35  phút

                               Ngày dạy:

                    Người thực hiện:

                    Đơn vị: Trường Mầm non Cao Dương

I. Mục đích – yêu cầu:

1.Kiến thức:

- Trẻ hiểu cách sắp xếp của 3 loại đối tượng được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3loại đối tượng

- Trẻ biết cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo một trình tự nhất định và lặp lại

- Trẻ nhận ra các mẫu sắp xếp của 3 loại đối tượng biết sao chép lại các mẫu quy tắc sắp xếp và theo yêu cầu của cô . Biết tao ra mẫu sắp xếp và sắp xếp theo ý thích

- Trẻ hiểu cách chơi trò chơi , biết một số đối tượng đồ dùng học tập của trường tiểu học

2. Kỹ năng

- Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo trình tự sắp xếp nhất định của quy tắc

- Biết phát hiện và nêu rõ cách sắp xếp của quy tắc

- Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo các mẫu sắp xếp cho trước . Sắp xếp các đối tượng theo quy tắc giáo viên yêu cầu

- Trẻ tự tạo ra các cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng theo ý thích

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực các hoạt động

- Trẻ phối hợp cùng các bạn trong nhóm để tạo ra sản phẩm

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm : Trong lớp

- Đội hình : Trẻ ngồi hình chữ U, nhóm

* Đồ dùng của cô

- Giáo án điện tử Powerpoint các Slies để trẻ chơi trò chơi.

- Máy tính, máy chiếu,

- Que chỉ, đèn tia laze

- Các đồ dùng học tập để sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng

- Bảng quay 2 mặt 1 chiếc

- Nhạc bài hát : Em yêu trường em, Cháu vẫn nhớ trường mầm non, Tạm biệt búp bê.

* Đồ dùng của trẻ

- Một khay nhựa đựng đồ dùng học tập của trường tiểu học như , cặp sách , quyển sách , bẳng đen , các bài hát “Em yêu trường em , tạm biệt búp bê , cháu vẫn nhớ trường mầm non ”

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 khay đựng đồ dùng học tập của trường tiểu  học như quyển sách , cặp sách , bảng đen , bảng để gài đồ dùng , 2 cặp sách , 2 quyển vở và một số họa tiết như hoa , quả , lá , hình vuông , tròn , chữ nhật để trẻ chơi trò chơi

- Thẻ số từ 1 đến 9

III. Cách tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

 

1. Ổn định tổ chức: Gây hứng thú.

- Giới thiệu chương trình “ Bé vui học toán”

- Giới thiệu khách về dự

- Hát bài “ Em yêu trường em ”

2.Nội dung

2.1.Ôn cách sắp xếp theo quy tắc của 2 loại đối tượng

Cô và trẻ cùng hát bài “ Em yêu trường em ”

+ Các con thấy đội hình lớp mình thế nào ?

Cô mời 2- 3 trẻ

+ Ai biết gì về đội hình lớp mình

Mời 3- 4 trẻ trả lời

Lớp mình đã sắp xếp như thế nào ? vì sao

- Đội hình của lớp mình 1 bạn trai – 1 bạn gái lặp lại 1 bạn trai – 1 bạn  gái đây là sắp xếp theo quy tắc của  2 đối tượng

- Khen trẻ

- Các con thấy trên mình các con hôm nay có gì nào ?

- Mời 2- 3 trẻ trả lời ,

Các con thấy hoa của mình còn có gì

- Cặp sách và bảng đen đó là những đồ dùng học tập của trường nào

- Khi dùng những đồ dùng này các con làm gì ?

- Khen trẻ

Cô thấy các con học rất giỏi cô đã chuẩn bị cho các con mỗi bạn một khay đồ dùng và một bảng giờ các con lên lấy và mang về chỗ ngồi theo yêu cầu của cô là một bạn có khay màu đỏ  ngồi cùng bạn có khay màu xanh

- Cho trẻ kiểm tra của đội mình

- Tổ con được sắp xếp như thế nào ?

Mời 2- 3 trẻ trả lời

- Sắp xếp 1 bạn có khay màu xanh , một bạn có khay màu đỏ , lặp lại một bạn có khay màu xanh một bạn có khay màu đỏ là sự sắp xếp theo quy tắc của 2 đối tượng

2.2. Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Cô mời 3 – 4 trẻ trả lời trong khay của con có gì ?

Đó là đồ dùng học tập của trường nào ?

Có mấy loại  đồ dùng

Cho cả lớp kiểm tra xem có đúng 3 loại đồ dùng không

Cô cũng có rất nhiều đồ dùng học tập các con chú ý quan sát xem cô sắp xếp các đồ dùng học tập này như thế nào nhé ?

* Lần 1: 1 Cặp sách – 1 bảng đen – 1 quyển sách lặp lại 1 cặp sách 1 bảng đen – 1 quyển sách

Bạn nào có nhận xét gì về các sắp xếp trên bảng

+ Cho trẻ cùng đọc cách sắp xếp trên bảng của cô

1 cặp sách – 1 bảng đen – 1 quyển sách lặp lại 1 cặp sách – 1 bảng đen – 1 quyển sách với cách sắp xếp  này là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đồ dùng học tập hay còn gọi là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

* Cô quan sát sửa sai

- Cho trẻ nhắclại quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng

* Lần 2: Các con hãy xếp 3 loại đồ dùng học tập theo yêu cầu của cô

1 Quyển sách – 2 cặp sách – 1 bảng đen  lặp lại – 1 quyển sách -2 cặp sách – 1 bảng đen

Cô kiểm tra kết quả của trẻ sửa sai

- Cô gắn 1 cặp  sách – 1 quyển sách – 2 bảng đen

Ai nhận xét gì về cách sắp xếp này

Vì sao con biết đây là cách sắp xếp theo quy tắc

+ Mời trẻ lên gắn tiếp

+ Đây là cách sắp xếp theo quy tắc của mấy loại đối tượng

+ Đối tượng là những đồ dùng gì?

+ Cho trẻ đọc lại 1 cặp  sách – 1 quyển sách – 2 bảng đen

Lặp lại 1 cặp sách  – 1 quyển sách – 2 bảng đen

* Đây là một cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đồ dùng học tập được lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định của các loại đồ dùng thì gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

* Lần 3: 1 quyển sách – 1 cặp sách – 2 bảng đen

Cho trẻ nhắc lại cách sắp xếp

Vậy muốn sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng này thì tiếp theo phải xếp đến loại  đồ dùng nào ? Ai lên xếp tiếp

Cô mời trẻ lên xếp ở dưới lớp xếp cùng bạn

- Cô bao quát hướng dẫn và kiểm tra kết quả

* Cô nhấn mạnh : Có rất nhiều cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng . Sự sắp xếp được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định của 3loại đối tượng gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Cả lớp cùng nhắc lại quy tắc vừa sắp xếp

Cô cho cả lớp đọc lại các cách sắp xếp và cất đồ dùng đi

* Cho trẻ sắp xếp theo ý thích

Các con tự sắp xếp 3 loại đồ dùng theo sự sáng tạo của mình

- Cô bao quát trẻ

Với 3 loại đồ dùng các con đã xếp đồ dùng của mình như thế nào ?

Cô hỏi cá nhân trẻ

Cô hỏi bạn a: Cô tuyết minh họa cách xếp theo ý thích của bạn . Cô nhận xét cách sắp xếp của bạn a và hỏi cả lớp bạn a đã xếp đúng quy tắc của 3 loại đối tượng ? Vì sao con biết đây là quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng

 Bạn nào có cách sắp xếp giống bạn ?

-  Có bạn nào có cách sắp xếp khác của bạn a cô mời bạn b đọc cách sắp xếp của mình

Cô phụ minh họa cách sắp xếp của trẻ lên bảng

Bạn b đã xếp được thành quy tắc chưa ? Đó là quy tắc sắp xếp của mấy loại đối tượng ? Đó là những loại đối tượng nào ?

Cô mời bạn c

Cô đọc từng cách sắp xếp theo ý thích của trẻ trên bảng và nói

* Với 3 loại đồ dùng học tập các con đã có nhiều cách sắp xếp khác nhau , cách sắp xếp đó là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

- Thế nào là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Cô hỏi 2- 3 trẻ

Khen trẻ

* Vận động bài hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non ”

* Hoạt động 4: Luyện tập

Trẻ về chỗ ngồi đội hình vong cung xem màn hình

- Các con vừa được sử dụng những đồ dùng học tập đó để sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng ngoài đồ dùng đó cô còn  có các đồ dùng học tập khác các con cùng nhìn xem đó là những đồ dùng học tập nào nhé

Với những đồ dùng này cô và các con sẽ chơi trò chơi “Ai thông minh ”

Các con hãy quan sát kỹ quy tắc sắp xếp và tìm loại đối tượng bị thiếu điền vào chỗ trống

AI trả lời đúng sẽ là người thông minh học giỏi . Cho Trẻ quan sát

Cả lớp cùng đọc quy tắc xếp thế nào ?

* Dãy 1: 1 bút – 1 vở - 1 lọ mực lặp lại 1 bút ………1 lọ mực

Vậy ô trống điền đồ dùng nào ?

Bạn nào giỏi ? Cô mời a trẻ trả lời

Cô bấm  chuột đồ dùng còn thiếu chạy lên

* Dãy 2: 2 lọ mực -  1 thước kẻ - 1 vở lặp lại 1 lọ mực …..- 1 thước kẻ ……

* Dãy 3: 1 vở - 2 th\ước kẻ - 2 lọ mực lặp lại 1 vở ……. 1 lọ mực ….

Cô nhận xét động viên trẻ

* Tiếp theo sau đây là trò chơi “Nhanh và khéo ”Trang trí đồ dùng học tập

Cô chia trẻ làm 2 đội

Phổ biến cách chơi : Cô tặng cho mỗi nhóm 2 đồ dùng học tập và rất nhiều hoa văn , và các hình của 3 loại đối tượng nhiệm vụ của các nhóm sẽ thảo luận về cách sắp xếp sau đó bạn đứng đầu hàng mang các đối tượng lên trang trí vào những đồ dùng đó  sau chạy về cuối hàng bạn tiếp theo lại lấy đồ dùng và lên tiếp thời gian là 1 bản nhạc sau hết thời gian đội nào trang trí xong trước và tạo thành quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng đó dành chiến thắng

Trẻ thực hiện

Cô động viên khuyến khích

Kiểm tra kết quả của các đội

* 2.3: Củng cố

Các con nhìn xem lớp mình góc nào được sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

Mời 1- 2 trẻ lên tìm

Cô cho trẻ đọc kiểm tra kết quả

* Đây có phải là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng không ? Vì sao

= > Cô chốt lại

Với 3 loại đối tượng được sắp xếp lặp đi lặp lại theo một trình nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng

 3:  Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ

 Cho trẻ hát bài  “Tạm biệt búp bê ”

 

- Trẻ vỗ tay

- Trẻ chào khách

-  Trẻ hát cùng cô

 

 

 

 

Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời…

- Trẻ trả lời…

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- 2-3 trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

 

Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

-  Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

Trẻ kiểm tra

 

 

Trẻ quan sát

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- 2-3 trẻ trả lời

- Trẻ đếm cùng cô

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

 

1 trẻ thực hiện

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ đọc lại

 

 

Trẻ lên thực hiện

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

 

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ giơ tay

 

Bạn B trả lời

 

 

 

Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ vỗ tay

 

 

Trẻ quan sát

 

 

Trẻ quan sát

 

 

Trẻ  vỗ tay

 

 

 

Trẻ xếp thàng 2 hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

Trẻ đọc cùng cô

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

Lớp cùng đọc

 

Trẻ trả lời

 

 

Trẻ vỗ tay

Trẻ hát đi ra ngoài

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 322 | lượt tải:115
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây